SOMETHING GREEN (2018) - Gonsholt & Gonsholt
Commissioned work, Renovasjon i Grenland, Porsgrunn/ Norway
Recycled objects and paint on concrete wall                                                                            >>

 © Stine Gonsholt